Tuesday, April 28, 2009

Hooli oma lemmikust!

Täna kohtusime Eesti Loomakaitse Seltsi koolitaja Marju Allaga. Ta selgitas:
1. Kuidas olla tubli loomapidaja?
2. Kuidas käituda, et mitte saada koera käest hammustada?
Õpilased said rohkem teavet sellest, kuidas tagada liigile omased elutingimused ja vajalik hool ning mis juhtub lemmikloomaga, kes jäetakse hooletusse või kellel lastakse piiramatult paljuneda.
Lisa aadressil
http://www.loomakaitse.ee/
info@oomakaitse.ee
www.tallinn.ee/lemmikloom
telefon 5267117

No comments: