Monday, May 4, 2009

Tule õppima!

Ohutu jalgrattasõidu esimene nõue on liikluseeskirja järgimine ning viisakad liikluskombed. Meie alustame nende õppimist 11. mail koos liiklusinspektor Liina Soodlaga. Kirjalikku eksamit on võimalik sooritada 27. mail ja jalgrattasõidu eksamit 3. juunil. Osavõtu soovist andke teada päeviku kaudu.

No comments: